پرش به محتوا
خانه » رمپ بارگیری

رمپ بارگیری

رمپ و چادر بارگیری

  • از
رمپ بارگیری یا همسطح کننده: بیشترین دغدغه ای که در هر کارگاه صنعتی احساس می شود عدم صدمه دیدن مواد اولیه و یا محصولات نهایی می باشد. عمده آسیبی که کالا می بیند در حین بار گیری یا تخلیه آن ناشی می گردد. این امر عمدتا ناشی  از اختلاف سطح کامیون باربری و سطوح بارگیریادامه »رمپ و چادر بارگیری